4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zsr
Učiteľ, ktorý neučí aprobačné predmety

Dobrý deň.

Učiteľ bude zastupovať počas MD a RD.
Má 1 atestáciu - aprobácia slovenský jazyk a výtvarná výchova - učiteľ 2. stupňa.
Počas zastupovania bude učiť dejepis a občiansku náuku na druhom stupni.

Môžeme ho zaradiť ako učiteľa s 1. atestáciou, no platová trieda bude 6?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Učiteľ, ktorý neučí aprobačné predmety

Vášho učiteľa nemôžete zaradiť ako učiteľa s prvou atestáciou, pretože by bol nesúlad kariérového stupňa s platovou triedou. Váš učiteľ neplní základnú kvalifikačnú požiadavku, ktorou je v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. vyučovanie aprobačných predmetov v rozsahu jednej polovice jeho základného úväzku mínus jedna hodina. Preto bude zaradený do 6. platovej triedy.

zsr
Učiteľ, ktorý neučí aprobačné predmety

Ďakujem. Kariérový stupeň bude samostatný, keďže v školstve už pracoval? A pojem nekvalifikovaný už v zákone nie je.

Maria Pavlikova
Učiteľ, ktorý neučí aprobačné predmety

Môžete mu to napísať aj tak, že zaraďujem Vás do kariérového stupňa samostatný učiteľ. Vzhľadom k tomu, že neplníte základnú kvalifikačnú požiadavku, ktorou je v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. vyučovanie Vašich aprobačných predmetov v rozsahu jednej polovice jeho základného úväzku mínus jedna hodina, budete zaradený do 6. platovej triedy.