5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Helena_Zaborska
Sociálny pedagóg

Dobrý deň,
mám ukončenú VŠ v odbore učiteľstvo akademických predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Náuka o spoločnosti/Výchova k občianstvu. Prosím Vás, spĺňam kvalifikačné predpoklady na pozíciu sociálneho pedagóga?

Maria Pavlikova
Sociálny pedagóg

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre činnosť odborného zamestnanca v kategórii sociálny pedagóg sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 16. Podľa bodu 3 uvedenej prílohy, za predpokladu, že absolvujete rozširujúce štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii sociálny pedagóg budete kvalifikovaná na uvedenú činnosť.

Helena_Zaborska
Sociálny pedagóg

Ďakujem za odpoveď, pozerala som si tú vyhlášku, ale nie je mi jasné, aké rozširujúce štúdium, resp. v akom konkrétnom odbore absolvovať.

Helena_Zaborska
Sociálny pedagóg

Stačilo by absolvovať bakalársky študijný program Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Sociálny pedagóg

Dobrý deň,
citovala som Vám presne 3. bod prílohy č. 16 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. V uvedenom bode je jasne formulované, čo si máte doplniť. Určite to nie je bakalárske vzdelanie.