6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Marika07
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň, chceme prijať vychovávateľku ŠKD , ktorá má ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých , odbor špeciálna pedagogika. Spĺňa kvalifikačné predpoklady ako vychovávateľka a do akej platovej triedy ju máme zaradiť? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3. Pravdepodobne ste jej vzdelanie v uvedenej prílohe nenašli. Bude musieť absolvovať minimálne doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ

Marika07
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Ďakujem za odpoveď a do akej platovej triedu ju mám teraz zaradiť?

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
zaradenie do platovej triedy závisí od toho, či má podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., a teda odkedy pracuje v školstve.

Marika07
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Áno, dostala podmienku podľa § 83, aby si doplnila kvalifikačné predpoklady. A predtým už rok robila pedagogickú asistentku a absolvovala už adaptačné vzdelávanie.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky ŠKD

Dobrý deň,
ak Vaša vychovávateľka bola zaradená v kategórii pedagogický asistent a pri vzniku pracovného pomeru ste jej dali ste jej podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a preradili ste ju do kategórie vychovávateľka, tak jej plynie lehota podľa § 83 ods. 2 uvedeného zákona. S ohľadom na ods. 4 ju zaradíte do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka a zaradíte ju po dobu dvoch rokov do 6. platovej triedy. Omnoho lepšie by sa mi odpovedalo, keby ste podstatné informácie, z ktorých nielen ja, ale aj Vy, musíte vychádzať pri zaraďovaní pedagogických zamestnancov, uviedli v jednej otázke.