6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
PG
Platová trieda

Dobrý deň, pani Pavlíková.

Chcela by som Vás poprosiť o posúdenie platovej triedy.

Kategória PZ: samostatný pedagogický asistent
Stupeň vzdelania: VŠ 1. stupňa nepedagogického smeru (Bc.)
Kariérový stupeň: samostatný

Jedná sa o prvý pracovný pomer v školstve - od septembra 2020.
Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6 - boli splnené počas pracovného pomeru v roku 2023 ukončením strednej odbornej školy pedagogickej - študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, t.j. pedagogický asistent je kvalifikovaný na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

Keďže pri nástupe do zamestnania bola stanovená podmienka podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať pedagogickú spôsobilosť na svoju činnosť, asistent je vedený v platovej triede č. 6. Kedy má byť, prosím asistent zaradený do 5. platovej triedy? Po dobu 4 rokov? Čiže od septembra 2024? (Keďže nástup do zamestnania bol v septembri 2020).
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Platová trieda

Dobrý deň,
Váš pedagogický asistent je kvalifikovaný na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Pri nástupe do zamestnania ste mu dali podmienku podľa § 83 ods. 1 a ods.4 zákona č. 138/2019 Z. z. Do doby štyroch rokov (presne) bude zaradený do 6. platovej triedy a po tomto termíne do 5. platovej triedy ako samostatný pedagogický asistent.

katkaznam
Prosím o vyjasnenie

P. Pavlíková - Keď si pracovníčka, ktorá nastúpila 1.9.2020 - VŠ I. st. - Ľudské zdroje, person. manažment, počas prac. pomeru urobila strednú odbornú školu (ukončenie 30.6.2023)- učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo je zaradená od 1.7.2023 do 5 PT, alebo ostáva do 31.08.2024 v 6 PT (počas štyroch rokov?) A potom 5 PT?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Prosím o vyjasnenie

Dobrý deň,
bolo by vhodné, keby ste uviedli akú činnosť vykonáva Vaša zamestnankyňa. Možno platí pre ňu moja predchádzajúca odpoveď.

katkaznam
Prosím o vyjadrenie II.

P. Pavlíková, to sa jedná o tú istú pracovníčku (asistentka učiteľa), ktorá sa Vás pýtala .
Jedná o to, či ju mám preradiť (z 6 PT po absolvovaní adaptačného - VŠ. I. St. Ľudské zdroje .......) do 5 PT po absolvovaní Strednej odbornej školy, (ukončila 30.6. 2023), alebo ostať v 6 PT do 31.8.2024 (t.j. 4 roky po nástupe - nástup 1.9.2020) a až potom ju preradiť do 5 PT. Každá si to vysvetľujeme inak. Prosím o vysvetlenie .

Maria Pavlikova
Prosím o vyjadrenie II.

Dobrý deň,
platí moja odpoveď pre Vašu zamestnankyňu a rovnako aj pre Vás ako zamestnávateľa. Ja neodpovedám inak zamestnancovi a inak zamestnávateľovi, pretože neodhadujem v akej pozícii je pisateľ. Neviem prečo sa uisťujete tretíkrát. Ja sa snažím čítať otázky a odpovedať na prvýkrát. Vaša zamestnankyňa na stále možnosť získať kvalifikačný predpoklad na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa až do uplynutia štyroch rokov. Ja viem, že nepredpokladáte, že sa tak stane, ale doba štyroch rokov neuplynula, tak ju nemôžete svojvoľne skrátiť.