2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
PaM5
inovačné vzdelávanie

Dobrý deň.
Zamestnanec musí absolvovať 4 programy v rozsahu 200 hodín aby mal nárok od 1.9.2026 na 12% príplatok za profesijný rozvoj. Momentálne má zamestnanec ukončené k 21.5.2024 inovačné vzdelávanie s názvom "Stratégie a metódy na podporu aktívneho učenia sa žiakov" z plánu obnovy cez NIVAM. Zamestnanec si vyhliadol ďalšie inovačné vzdelávanie o ktoré by mal záujem cez MANIKonzult s.r.o s názvom vzdelávacieho programu "Inovačné aktivizujúce metódy a rozvoj tvorivosti" tiež v rozsahu 50 hodín. Moja otázka znie či zamestnávateľ akceptuje tieto vzdelávania ako dva samostatné programy, alebo si má zamestnanec vybrať iným smerom zameraný vzdelávací program., keďže oba tieto programy sú zamerané na rovnakú tému.
"Stratégie a metódy na podporu aktívneho učenia sa žiakov" - cieľ vzdelávania je prehĺbiť , rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie PZ v procese realizácie a reflexie vybraných stratégií a metód vyučovania zameraných na aktívne učenie sa žiakov s dôrazom na rozvoj ich spôsobilosti.
"Inovačné aktivizujúce metódy a rozvoj tvorivosti" - cieľ prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického
zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
• uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní,
• reformu obsahu a foriem vzdelávania (nové kurikulum),
• personalizáciu vyučovania a inkluzívne vzdelávanie,
• rozvoja digitálnych zručností

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
zamestnanec nemusí absolvovať štyri programy, aby mal príplatok za profesijný rozvoj 12 %. Stačí jeden a príplatok budú 3 %. Aké programy mu riaditeľ schváli a umožní, zaradí do plánu profesijného rozvoja, také absolvuje. Zdá sa mi divné Vašu uvažovanie, že musí mať štyri skoro rovnaké inovačné vzdelávania. Nebude sa vzdelávať podľa môjho názoru, ale podľa potreby školy a samozrejme samotného zamestnanca inovovať svoje kompetencie.