4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Rigorózna skúška - uznanie atestácie, prosím o odbornú odpoveď

Dobrý deň,

vyučujem dejepis, v januári tohto roku som si urobila rigoróznu skúšku v štud. odbore historické vedy, v študijnom programe história a mám titul PhDr..

Požiadala som o uznanie rigoróznej skúšky ako náhrady vykonania prvej atestácie (prax mám). Zamestnávateľ sa vyjadril, že "ako historické vedy súvisia s vyučovaním dejepisu"...

Musí mi zamestnávateľ uznať túto rigoróznu skúšku ako 1. atestáciu, alebo je to na jeho svojvôli?

Ďakujem veľmi pekne za odbornú odpoveď a radu.

anna Z
Druhá atestácia - zaradenie do vyššej platovej triedy

Dobrý deň, prvú atestáciu som vykonala dňa 10.7.2019 podľa § 50 zákona 317/2009. Hneď na to ma zamestnávateľ zaradil do kategórie OZ s prvou atestáciou. Druhú atestáciu som vykonala dňa 11.12.2020 ešte podľa starého zákona 317/2009. Od akého dátumu ma môže zamestnávateľ zaradiť do kategórie OZ s druhou atestáciou. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška - uznanie atestácie, prosím o odbornú odpoveď

Dobrý deň,
učiteľ sa zaradí do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou v súlade s § 30 ods. 1, písm. c), 1. a 3. bod zákona č. 138/2019 Z. z., ak vykonal rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu v študijnom odbore, ktorý súvisí s výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca a s obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa. Neuvádzate nič podstatné, tak neviem dať odbornú odpoveď.

Maria Pavlikova
Druhá atestácia - zaradenie do vyššej platovej triedy

Dobrý deň,
v súlade s § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. odborný zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni odborný zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí do kariérového stupňa odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený. Vo Vašom prípade postupujeme podľa zákona účinného od 1. 9. 2019. Do kariérového stupňa odborný zamestnanec s druhou atestáciou Vás zamestnávateľ zaradí niekedy od 12. 07. 2024. Neviem presne odkedy ste boli zaradená ako odborný zamestnanec s prvou atestáciou, uvádzate hneď na to, ale neviem na čo.