4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jaroslava Koníčková
Do ktorej platovej triedy patrím s 2.kvalifikačnou skúškou?

Prosím vás o radu. Mám vyštudovaný slovenský jazyk a pedagogiku. V roku 1997 som ukončila štúdium etickej výchovy, ktoré mi bolo uznané ak náhrada 1. kvalifikačnej skúšky. V roku 2006 som si urobila rigoróznu skúšku ( PaedDr.). V roku 2008 som si urobila 2. kvalifikačnú skúšku. Do ktorej platovej a pracovnej triedy mám byť zaradená? Za odpoveď , ktorá mi veľmi pomôže, vopred ďakujem.

goodfer.t
Platová trieda

Ak budete najmenej polovicu svojho základného úväzku mínus 1 hodina učiť kvalifikovane, budete zaradená v 12. PT.
Pracovná trieda závisí od toho, kde budete učiť. Ak to bude špeciálna škola, v tom prípade to bude 2. pracovná trieda. Ak ZŠ alebo SŠ - 1. pracovná trieda.

Jaroslava Koníčková
Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem za odpoveď.

ala99
Ako bude zaradená?

Dobrý deň, mňa by zaujímalo, čo v prípade, ak nebude pani učiteľka najmenej polovicu svojho základného úväzku mínus 1 hodina učiť kvalifikovane?
Do akej triedy bude zaradená a v akom kariérovom stupni bude zaradená,napr. keby učila na 1. stupni ZŠ? A mohla by v tomto prípade vykonávať prácu triedneho učiteľa?