4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
dna64
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, pracujem ako učiteľka MŠ a 12.2.2015 som ukončila úspešne rigorózne konanie s titulom PaedDr. Prosím Vás do akej platovej triedy mám byť zaradená? Mám nárok na kreditový príplatok? Od ktorého dátumu mám nárok na platové zaradenie? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na správne posúdenie Vášho zaradenia do platovej triedy je potrebné uviesť konkrétne dosiahnuté vzdelanie a pedagogickú prax.

dna64
zaradenie do platovej triedy a kreditový príplatok

Pani Pavlíková, pýtala som sa o zaradení do platovej triedy a o možnosti kreditového príplatku. Som učiteľka MŠ, mám dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II.stupňa s rigoróznym konaním(PaedDr.) mám odpracovaných 33 rokov praxe v MŠ. Doposiaľ som zaradená do 10. platovej triedy. Rigorózne konanie som ukončila 12.02.2015 a rada by som vedela, ako sa menia moje platové podmienky, či mám nárok na kreditový príplatok a možnosť vykonania prvej atestácie. Za odpoveď ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Za vykonanie rigoróznej skúšky riaditeľ školy prizná pedagogickému zamestnancovi 60 kreditov, ktorému vydá osvedčenie o ich priznaní, a to v súlade s § 47a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. Súčasne patrí pedagogickému zamestnancovi aj kreditový príplatok v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.