7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mirka88
Výnimka zo vzdelania a osobný príplatok

Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť. Mám pedagogického zamestnanca s úplným stredoškolským vzdelaním - vychovávateľa v CVČ(8 pt), ktorému bola udelená výnimka zo vzdelania. Mal neúmerne vysoký osobný príplatok, ktorý mu bol znížený, čím som u neho vyvolala vlnu zlosti. Od toho okamihu mi stále máva pred očami s jeho výnimkou a tvrdí, že osobným príplatkom mu bola dorovnaná výška platu, na ktorú má nárok na základe spomínanej "výnimky". Výška jeho platu pritom ostala zachovaná na úrovni, ktorá mu podľa platných zákonov patrí. Chcela by som vás preto poprosiť, či by mi niekto vedel povedať, či som povinná mu osobný príplatok vrátiť na pôvodnú hodnotu alebo nie, nakoľko som sa s danou situáciou nikde nestretla.

Nicole
Osobný príplatok

V zmysle zákona o odmeňovaní 553/2003 sa uvádza v § 10, že zamestnávateľ - teda riaditeľ školy - môže priznať osobný príplatok podľa určitých kritérii. Je to však nenárokovateľná zložka jeho platu. Otázkou je, prečo mu bol do nejakej veľkej výšky priznaný - teda za čo. Odobratie či zníženie osobného príplatku sa musí zamestnancovi zdôvodniť, lebo to je aj férové jednanie. Niekedy je dôvodom aj nedostatok financií. A niekedy neuspokojivé výsledky v práci. Ale o tom by mali hovoriť vopred stanovené kritéria pre priznanie osobného príplatku a ich eventuálne neplnenie, čo je potom dokázateľné pre pracovníka. Aspoň ja si takto vysvetľujem priznanie, zníženie alebo odobratie osobného príplatku v zmysle zákonnosti. Je dobré mať smernicu s kritériami pre priznanie osobných príplatkov a potom sa ňou môže "mávať" pred očami zainteresovaných. Je to praktická pomôcka.
Rada by som si prečítala aj iný názor, ako riešiť túto otázku.

Maria Pavlikova
Osobný príplatok

Čo sa týka osobného príplatku je alebo malo by to byť presne tak ako píše Nicole. Nemôže sa znížiť len preto, že sa riaditeľovi zdá príliš vysoké. Treba stanoviť kritériá a prehodnotiť u všetkých zamestnancoch. Vyjadrím iba ku výnimke. Stále má niekto výnimku, hoci výnimky zo vzdelania od 1. 4. 2002 neexistujú. A výnimky, ktoré sa udelili do uvedeného termínu znamenali, že pedagogický zamestnanec si nemusel doplniť vzdelanie zväčša vysokoškolské, pretože dosiahol určitú vekovú hranicu a počet rokov praxe. Ak mu bola udelená výnimka zo vzdelania, tak nemusel absolvovať príslušné vzdelanie a pozeralo sa neho, akoby ho spĺňal. Žiadne dorovnanie platu prostredníctvom osobného ohodnotenia sa nerobilo. Nemusel ísť na vysokú, ale platovú triedu a plat mal podľa vzdelania.

Mirka88
Veľmi pekne Vám ďakujem za

Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Mirka88
Osobný príplatok mu bol

Osobný príplatok mu bol znížený, nakoľko pominuly dôvody, pre ktoré mu bol priznaný. Dikcia zákona bola dodržaná, obdržal návrh na zníženie osobného príplatku, ktorý som predložila aj nadriadenému a následen dostal nový upravený platobný dekrét. Ako vychovávateľ je zaradený do 8 pt a taktiež dostáva mzdu zvýšenú o odpracované roky, takže si myslím, že som neurobila žiaden krok mimo.

Nicole
Osobný príplatok

Ak sa pominuli dôvody priznania tak vysokého osobného príplatku, a on o tom vedel, že sa mu odobral na základe pominutia dôvodov priznania, nechápem jeho nespokojnosť. Otázkou však je, či vedel o dôvodoch priznania v čase, keď ho mal najprv priznaný. Lebo dikcia zákona je aj o tomto postupe.

Mirka88
Áno, vedel aj o dôvodoch

Áno, vedel aj o dôvodoch priznania osobného príplatku, pretože mu bol vytavený aj dokument o priznaní osobného príplatku.