5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Sonaa
Absolvovanie špecializačného inovačného štúdia

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať nasledovné: zamestnankyňa začala pracovať v našej organizácii v roku 2005 ako učiteľka cudzieho jazyka na strednej škole (vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecialiácia: psychológia - anglický jazyk. Dovtedy nemala žiadnu pedagogickú prax. Od roku 2009 až do roku 2015 bola päť rokov na materskej dovolenke. Počas MD absolvovala špecializačné inovačné štúdium (opíšem z osvedčenia: v zmysle § 1 ods. e e zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a zákona č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov) PREKLADATEĽSTVO - ODBORNÝ PREKLAD v jazyku: anglickom, ukončené vo februári 2010 na UKF v Nitre. Tento doklad priniesla pri nástupe po skončení MD v roku 2015. Chcem sa spýtať, či toto špecializačné inovačné štúdium má vplyv na jej zaradenie do platovej triedy, alebo prípadne na priznanie kreditov.

Za odpoveď vopred ďakujem

Maria Pavlikova
Absolvovanie špecializačného inovačného štúdia

Absolvovanie špecializačného inovačného štúdia, ak ho posudzujeme v súčasnosti, nemá vplyv "na nič". Ak by však 1. 11. 2009 mala 5 rokov pedagogickej praxe, mohlo sa jej to uznať ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z., ktorá je v súčasnosti už zrušená. Dôležité je, či mala do 31. 10. 2009 5 rokov pedagogickej praxe. Kredity jej nemôžete uznať v žiadnom prípade, nie je to kontinuálne vzdelávanie.

Maria Pavlikova
Absolvovanie špecializačného inovačného štúdia

Absolvovanie špecializačného inovačného štúdia, ak ho posudzujeme v súčasnosti, nemá vplyv "na nič". Ak by však 1. 11. 2009 mala 5 rokov pedagogickej praxe, mohlo sa jej to uznať ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z., ktorá je v súčasnosti už zrušená. Dôležité je, či mala do 31. 10. 2009 5 rokov pedagogickej praxe. Kredity jej nemôžete uznať v žiadnom prípade, nie je to kontinuálne vzdelávanie.

Sonaa
Re: Absolvovanie špecializačného inovačného štúdia

Ona k 31.10.2009 mala iba 4 roky a 49 dní pedagogickej praxe v štátnom školstve.
Počas štúdia na VŠ, však učila v súkromnej jazykovej škole deti a dospelých, čo jej zamestnávateľ do pedagogickej praxe nezapočítal. Bolo by to možné započítať do ped. praxe?

Maria Pavlikova
Absolvovanie špecializačného inovačného štúdia

Prax na jazykovej škole počas vysokoškolského štúdia. Je potrebné zvážiť, či bola zaradená v kategórii učiteľ jazykovej školy a či jej činnosť je v súlade s § 3 zákona č. 317/2009 Z. z., teda prax pri plnení školského vzdelávacieho programu a aký bol rozsah. Veď bola študentkou. Možno mala dohodu o študentskej práci v rozsahu niekoľkých hodín. Vzdelávanie dospelých - neviem, či sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu. Ak ste jej to nezapočítali do pedagogickej praxe, máte dôvod na prepočet praxe, len z dôvodu, že nemá 5 rokov.