4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Konopkova
Zaradenie Ing. do platovej triedy

Dobrý deň, zamestnanec nastúpil 1.9.2015 hneď po ukončení VŠ- Ing. ako učiteľ SŠ. Bol zaradený do 9 PT triedy. Po ukončení adaptačného vzdelávania bude zaradený do 10 PT. Po ukončení DPŠ naďalej zostane v 10 PT. Je táto úvaha správna?
Do roku 2009 bolo považované DPŠ za náhradu I. kvalifikačnej skúšky, ale v súčasnosti nie je možné ho zaradiť do 11 PT.

Maria Pavlikova
Zaradenie Ing. do platovej triedy

Všetko čo píšete v otázke, je aj správna odpoveď. Dovolím si pripomenúť, keďže nepíšete jeho odbor a ani aké predmety učí, že musí učiť v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. jedna polovica mínus jedna hodina svoje aprobačné predmety, resp. predmety jeho študijného odboru. V tomto prípade sú to predmety, ktorých názov sa slovne zhoduje s vykonanou štátnou skúškou. Len vtedy je kvalifikovaný so zaradením do 10. platovej triedy.

Erik Ondrejička
Ospravedlňujem sa, že

Ospravedlňujem sa, že vstupujem do diskusie možno trochu mimo tému.

Z predchádzajúceho príspevku som pochopil, že špecializačné kvalifikačné štúdium pre majstrov OV, mohlo byť v rámci vtedy platnej legislatívy a pri splnení podmienky 5 rokov pedagogickej praxe uznané ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky.

Ja som ukončil špec. kval. štúdium v roku 2007, pričom v školstve pracujem od roku 2001. Znamená to, že som mal nárok na uznanie tohto štúdia ako I. kvalifikačnej skúšky - ktorá by sa v dnešnej dobe počítala ako I. atestácia?

Ak áno, čo robiť v prípade ak sa tak nestalo - dá sa to ešte dnes vôbec riešiť?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na Vašu otázku neviem dostatočne kvalifikovane odpovedať, pretože neuvádzate, či ste v tom období mali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, či ste boli zaradený ako učiteľ a či kvalifikačným štúdiom ste získali kvalifikáciu na vyučovanie ďalšieho predmetu. Ak ste boli majster odbornej výchovy, kvalifikačných štúdiom ste nezískali kvalifikačný predpoklad na vyučovanie ďalšieho predmetu a preto sa Vás § 9 ods. 1 zrušenej vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. netýkalo a ani do roku 2009 ani po roku 2009 Vám nemohla byť uznaná náhrada prvej kvalifikačnej skúšky.