2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lenka 1973
kredity za štátnu jazykovú skúšku a zaradenie učiteľa

Dobrý deň, veľmi by som Vás poprosila poradiť so zaradením novej zamestnankyne ako učiteľky 2.stupňa ZŠ, vyučovanie anglického jazyka.
Zamestnankyna u nás nastúpila 27.04.2016.
Vzdelanie má:
-1994-1988 Dievčenská odborná škola s maturitou;
-1999-2002 Štátna jazyková škola ukončená štátnou jazykovou skúškou;
-2007-2010 Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta,odbor pedagogika-Bc.;
-2010-2012 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagická fakulta, odbor Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo-Mgr.
Od roku 1999-2009 pracovala ako učiteľka anglického jazyka a vychovávateľka. V roku 2010-2011 pracovala ako učiteľka anglického jazyka. Od roku 2012 je na materskej a rodičovskej dovolenke.

Chcem poradiť so zaradením. Bude vyučovať 20 hodín anglického jazyka. Tvrdí, že nemá žiadne kredity, ani atestáciu. Ja by som ju zaradila ako samostatného pedagogického zamestnanca do 10.PT. Len neviem ako je to s kreditmi. Má na ne nárok, keďže má ukončenú štátnu jazykovú skúšku pred tým, ako mala pedagické vzdelanie?

ďakujem krásne za odpoveď.

Maria Pavlikova
kredity za štátnu jazykovú skúšku a zaradenie učiteľa

Na základe Vami uvádzaného vzdelania pani učiteľka spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie anglického jazyka, a to v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť V. bod 18 b). Zaradíte ju do 10. platovej triedy. Za štátnu jazykovú skúšku jej po troch rokoch pedagogickej praxe mal zamestnávateľ podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z.vydať osvedčenie o priznaní 60 kreditov av súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. vyplácať 12 % kreditový príplatok. Ak nemá osvedčenie, vydáte ho Vy, samozrejme len od nástupu do zamestnania u Vás, ale s dobou platnosti ako keby ho mala vydané v súlade so zákonom, najskôr v januári 2012. Na vydanie osvedčenia treba splniť dve podmienky - vykonať štátnu jazykovú skúšku a mať tri roky pedagogickej praxe. Nie je dôležité v akom poradí, ani či pred vysokoškolským vzdelaním alebo počas alebo po jeho ukončení.