11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
adaka
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň. Mám vyštudovanú VŠ Bc. predškolská a elementárna pedagogika a Mgr. učiteľstvo pre primárne vzdelávanie , idem pracovať do ŠKD- budem zaradená do 10 triedy dakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak ide o prvý pracovný pomer v školstve, budete zaradená do kariérového stupňa začínajúca vychovávateľka so zaradením do 9. platovej triedy.

adaka
Ale ja už som v školstve

Ale ja už som v školstve pracovala v ZŠ (16.9.2008-31.6.2010)a aj v MŠ (1.12.2013-30.11.2015)ako asistent a v ZŠ ako učiteľ (11.1.2016-31.8.2016). Adaptačné mám urobené v r. 2014, aj ked mi prišla odpoveď z Ministerstva že tí, ktorí uzavreli pomer pred 30.6.2009 sú po 1.11.2009 zaradení ako samostatní.
Ešte sa chcem opýtať za kolegyňu, tá má vyštudovanú Bc. nepedagogického smeru ale Mgr. má odbor vychovávateľstvo , teraz je zaradená do 9. triedy a chceme vedieť či nemá byť v 10. triede Dakujem krásne za odpoved

Danica65
Zaradenie do platovej triedy

Na ZŠ sme v septembri prijali zamestnankyňu na jednu pracovnú zmluvu ako vychovávateľku s úväzkom 15 hodín týždenne a na druhú pracovnú zmluvu ako učiteľku biológie s úväzkom 9 hodín týždenne. Má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe Učiteľstvo náboženskej výchovy, v študijnom odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a má ukončené rozširujúce štúdium v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov, v študijnom programe Učiteľstvo biológie, má pedagogickú prax. Môžeme ju zaradiť do 10. PT ako kvalifikovanú vychovávateľku a tiež do 10. PT a ako samostatnú učiteľku 2. st. ZŠ?
Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vzhľadom k tomu, že máte pedagogickú prax a spĺňate kvalifikovačné predpoklady na zaradenie do kategórie vychovávateľka, budete zaradená ako samostatná vychovávateľka do 10. platovej triedy.

Danica65
Vychovávateľka je aj učiteľka

Na ZŠ sme v septembri prijali zamestnankyňu na jednu pracovnú zmluvu ako vychovávateľku s úväzkom 15 hodín týždenne a na druhú pracovnú zmluvu ako učiteľku biológie s úväzkom 9 hodín týždenne. Má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe Učiteľstvo náboženskej výchovy, v študijnom odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a má ukončené rozširujúce štúdium v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov, v študijnom programe Učiteľstvo biológie, má pedagogickú prax. Môžeme ju zaradiť do 10. PT ako kvalifikovanú vychovávateľku a tiež do 10. PT a ako samostatnú učiteľku 2. st. ZŠ?
Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

adaka
10 pl. trieda

Ďakujem za odpoveď. ešte jedna maličkosť to slovko Musia ma zaradiť alebo MôŽU ♥. Ak by ste mi napísali aj podľa kt. §, dakujem krásne

Maria Pavlikova
10. platová trieda

Učiteľ, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade s § 7 zákona č. 317/2009 Z. z., má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a učí predmety svojej aprobácie v rozsahu najmenej jednej polovice rozsahu svojej vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu a absolvoval adptačné vzdelávanie, resp. má viac ako jeden rok pedagogickej praxe sa zaradí do 10. platovej triedy.

Maria Pavlikova
Vychovávateľka je aj učiteľka

Vaša zamestnankyňa spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu biológia a aj na výchovnú činnosť v školskom klube detí. V oboch prípadoch ju zaradíte do 10. platovej triedy.

Markus
Som kvalifikovany alebo nie a v ktorej PT by som mal byť

Som Mgr. v odbore učiteľstvo výchovno vzdelávacích predmetov...Učim na bežnej ZŠ s MŠ ktora ma špecialne triedy na druhom stupni ... Z 24 hod. uväzku učim 12 hod. kvalifikovane na 1. aj 2. stupni v bežných triedach a 12 h nekvalifikovane v tych špecialnych triedach (každý den min 1 a viac hodin v ŠT)... v jednej zo špecialnych tried som aj triednym učiteľom.... som zaradeny do PT 9 / 2 ... mam len jeden platobny dekret..... nepoberam priplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.... v mojej triede kde učím každý den je 8 žiakov zo SZP....
Chcem sa spýtať je moje zaradenie do PT správne? Som nekvalifikovaný a mám byť v 9/2? Nemám nárok na príplatok za pracu so žiakmi zo SZP? Viete mi to aj zákonne ošetriť aby som to vedel predložiť zamestnávatelovi.... Vopred velmi pekne dakujem

Maria Pavlikova
Som kvalifikovany alebo nie a v ktorej PT by som mal byť

Vašu kvalifikáciu nemám na základe čoho posúdiť, pretože neuvádzate žiadne údaje o vzdelaní a o predmetoch, ktorý vyučujete. Čo sa týka príplatku za prácu so žiakmi so ZZ alebo SZP podľa § 14d zákona č. 553/2003 Z. z. tak tento príplatok sa vypláca za prácu v bežnej triede, nie v špeciálnej triede a nie v triede, ak v nej pôsobí asistent učiteľa. V bežnej triede musí byť najmenej 30% individuálne začlenených žiakov a musíte v nej učiť najmenej 4 hodiny týždenne. Zamestnávateľ je povinný mať vo vnútornom predpise výšku poskytovaného príplatku v súlade s podmienkami uvedenými v § 14d zákona č. 553/2003 Z. z.