2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janajanicka
zaradenie školského špeciálneho pedagóga

Chceme prijať do pracovného pomeru na skrátený pracovný čas školského špeciálneho pedagóga a potrebujeme zistiť ako ho máme správne zaradiť:
- jeho vzdelanie: VŠ nepedagogického zamerania, DPŠ a vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov - pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ŠO a program: špeciálna pedagogika, špecializácia: pedagogika mentálne postihnutých,
- 1 rok bol učiteľom na ZŠ a 16 rokov pracoval ako samostatný vychovávateľ v Detskom charitnom dome, kde bola jeho náplňou práce okrem iného aj špeciálnopedagogická starostlivosť ,
- môžeme mu uznať prax vychovávateľa a zaradiť ho do 10. PT ako samostatného odborného zamestnanca, alebo do 9. PT ako začínajúceho odborného zamestnanca s tým, že musí absolvovať adaptačné vzdelávanie? Kto mu ho môže urobiť, keď na našej SŠ nemáme iného školského špeciálneho pedagóga?
ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie školského špeciálneho pedagóga

Váš uchádzač o miesto školského špeciálneho pedagóga je nekvalifikovaný. Nekvalifikovaný bude aj po piatich rokoch odbornej praxe, pretože nespĺňa vzdelanie uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2, prvý oddiel, časť II. Školský špeciálny pedagóg. Keďže doteraz nezískal prax ako odborný zamestnanec, je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie. Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. v prípade, že v škole nie je odborný zamestnanec s prvou atestáciou alebo druhou atestáciou, riaditeľ školy zabezpečí uvádzajúceho odborného zamestnanca po dohode s riaditeľom inej školy alebo školského zariadenia.