7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Danielle
Danielle

Dobrý deň, prosím poradiť:
mám ukončené VŠ - Mgr. - sociálna práca, /štátnicové predmety: Metódy sociálnej práce, Sociálna práca s rodinou, Teória sociálnej práce/
- nadstavbové 2-ročné štúdium vychovávateľ a učiteľ MŠ
- mám 3 roky praxe ako vychovávateľka - ukončené adaptačné vzdelávanie.
Do akej platovej triedy budem zaradená ako asistent pedagóga?
Aké vzdelanie je potrebné, aby som mohla robiť sociálneho pedagóga?

Ďakujem. D.

Maria Pavlikova
Danielle

Na prácu pedagogického asistenta spĺňate kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , príloha č. 1 a na základe praxe a ukončeného adaptačného vzdelávania budete zaradená do kariérového stupňa samostatný pedagogický asistent do 9. platovej triedy. Na činnosť sociálneho pedagóga spĺňate kvalifikačné predpoklady podľa prílohy č. 2 uvedenej vyhlášky a budete zaradená do kariérového stupňa začínajúci sociálny pedagóg do 9. platovej triedy a musíte vykonať adaptačné vzdelávanie.

Danielle
Vzdelanie

Dobrý večer, p. Pavlíková,
Ďakujem za Vašu odpoveď. Ešte Vás prosím o upresnenie, či platí doplňujúce vzdelanie absolvované na strednej škole v rámci 2_ročného nadstavbového štúdia, alebo to musí byť absolvované štúdium na vysokej škole. Vychovávateľstvo a učiteľstvo pre MŠ som absolvovala ako nadstavbové štúdium poskytované pedagogickom a sociálnou akadémiou.
Ďakujem. Pekný večer, Daniela

Maria Pavlikova
Vzdelanie

Ja som Vašu otázku čítala a odpovedala som Vám na obidve pracovné pozície. Žiadnu podmienku o vysokej škole som nespomínala. Na obidve činnosti ste kvalifikovaná.

Danielle
Vzdelanie

Dobrý deň, p. Pavlíková,
Veľká vďaka za Vaše rady a pomoc.

Želám všetko dobré, Daniela

Jananas
Vzdelanie

Dobrý deň, chcem sa informovať aké je potrebné ukončené vzdelanie pre vykonávanie profesie sociálneho pedagóga na MŠ?
Ja mám ukončený druhý stupeň v odbore - učiteľstvo TV - OBV, rigoroznu skusku v odbore umelecko-vychovnych a vychovnych predmetov + tretí stupeň v odbore humanistika.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Vzdelanie

Sociálny pedagóg je v súlade s § 19 a § 24 zákona č. 317/2009 Z. z. odborný zamestnanec. Kvalifikačné predpoklady pre odborných zamestnancov škôl sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z, príloha č. 2, prvý diel. V časti IV. Sociálny pedagóg sú uvedené vzdelania, ktoré sú plnením kvalifikačného predpokladu na túto činnosť. Museli by ste absolvovať celé štúdium uvedené vo vyhláške.