2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Peter Skf
Riaditeľ

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať. Môže byť učiteľ ktorý ma vzdelanie 4-9 riaditeľom ZŠ ktorá má žiakov 1-4? Za odpvoeď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Riaditeľ

Kandidát na funkciu riaditeľa školy musí spĺňať kvalifikačné predpoklady ako učiteľ v danom type školy. Ak ide o základnú školu, vyžaduje sa plnenie kvalifikačných predpokladov pre učiteľov základnej školy, ktoré sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť III. a časť V.