Nová príležitosť na bezplatné online vzdelávania pre pedagógov

01.11.2023
Vzdelávanie a výchova

Ani začiatkom novembra nevynechávame online bezplatné webináre pre pedagógov, ale aj rodičov.

 

Predškolák  

Rozvíjajúce aktivity v povinnom predprimárnom vzdelávaní

Dátum: 6. november 2023 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Mária Hušlová-Orságová, učiteľka predprimárneho vzdelávania 

Obsah webinára: Povinné predprimárne vzdelávanie privádza do materských škôl deti s rôznymi vedomosťami a skúsenosťami. Na pedagógov to kladie zvýšené nároky pri tvorbe výchovno-vzdelávacích činností. Obsah webinára bude zameraný na priblíženie problémov a prínosov spojených s povinným predprimárnym vzdelávaním. Zameriame sa najmä na tvorbu výchovno-vzdelávacích činností, ktoré rozvíjajú všetky stránky osobnosti dieťaťa. Ukážeme Vám námety na prácu z publikácie Predškolák. A povieme si, ako ich môžeme využiť pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho plánu pre deti v domácom vzdelávaní. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických zamestnancov materských škôl, pedagogických asistentov, odborných zamestnancov materských škôl, rodičov detí predškolského veku.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Žiaci so ŠVVP na 1. stupni ZŠ 

Dyskalkúlia, dyslexia, dysgrafia, dysortografia na 1. stupni ZŠ

Dátum: 7. november 2023 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd

Obsah webinára:

- špecifické poruchy učenia – trochu teórie,

- individuálna práca špeciálneho pedagóga,

- zjednodušenie prípravy na vyučovanie pomocou využitia pracovných zošitov KuliFerdo,

- domáce precvičovanie,

- ukážky pracovných listov z oboch zošitov,

- námety na prácu,

- diskusia...

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov, ktorí majú v triednom kolektíve žiaka so zdravotným znevýhodnením, pre asistentov učiteľa, pre začínajúcich aj pokročilých školských špeciálnych pedagógov, pre zamestnancov školských klubov a rodičov, ktorí majú dieťa s poruchou učenia.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Pomôžme žiakom stredných škôl začleniť sa do súčasného sveta práce 

Aké požiadavky kladie dynamický pracovný trh na absolventov stredných škôl?  Zmeny a nové prvky nielen v legislatíve, ale aj v procese uchádzania sa o pracovné miesto a začlenení sa na pracovisku; ako pomôže aktualizovaná učebnica Úvod do sveta práce...

Dátum:  8. november 2023 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: PhDr. Bernardína Borsíková, PhD., odborníčka v oblasti riadenia ľudských zdrojov s dlhoročnými pedagogickými a praktickými skúsenosťami z oblasti personálneho manažmentu, vysokoškolský pedagóg a autorka viacerých publikácií 

Obsah webinára:

Nasmerovanie žiakov – budúcich absolventov na potrebu lepšie spoznať pracovný trh a orientovať sa v ňom – aktualizovaný stručný prehľad a praktické komentáre k teoretickým základom, ktoré sú zhrnuté v inovovanej učebnici Úvod do sveta práce: ako nasmerovať absolventa pri zaradení sa do sveta práce a úspešnom zvládnutí prvých krokov. Diskusia o svete práce a pracovnom trhu. 

- ako  sa zorientovať pri výbere zamestnania/povolania, ako sa pripraviť na pracovný pohovor a ako sa začleniť do nového prostredia,

- čo treba vedieť pri podpise prvého pracovnoprávneho kontraktu, ako nám pomáhajú pramene pracovného práva a ako s nimi pracovať,

- zvládnutie začlenenia sa absolventa do firemnej kultúry zamestnávateľa,

- osobný marketing ako základ profesionálnej perspektívnosti.

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov pripravujúcich žiakov SŠ všetkých zameraní na vstup do sveta práce, výchovných poradcov, školských psychológov, ďalších záujemcov  z radov pedagógov a vychovávateľov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Efektívne učenie v digitálnom svete

O tom, ako dosiahnuť efektívne učenie v digitálnom prostredí

Dátum: 13. november 2023 (pondelok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; šéfredaktorka Expol Pedagogika Bratislava 

Obsah webinára:  Vstúpte do sveta moderného vzdelávania a objavte, ako dosiahnuť efektívne učenie v digitálnom prostredí. Tento webinár je zameraný na predstavenie platformy s interaktívnym digitálnym obsahom, ktorý umožňuje, aby bolo učenie pre žiakov atraktívnejšie, zaujímavejšie a efektívnejšie.

Témy diskutované počas webinára zahŕňajú:

výhody a výzvy digitálneho vzdelávania,

zvyšovanie záujmu a motivácie študentov pomocou interaktívnych materiálov,

hodnotenie a spätnú väzba v digitálnom svete.

Webinár je určený pre učiteľov všetkých úrovní vzdelávania a bude poskytovať konkrétne ukážky, ako používať digitálne nástroje v online a hybridnom vyučovaní. Pripojte sa k nám a objavte, ako môžete efektívne využiť digitálne prostriedky na podporu učenia sa žiakov.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základných škôl, gymnázií a rodičov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Aktivity pre školský klub detí

Ako pracovať s deťmi v ŠKD záujmovo a zaujímavo

Dátum: 14. november 2023 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Mária Kubovičová, riaditeľka ZŠ v Marianke

Obsah webinára: Predstavenie konkrétnych námetov na aktivity vo výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi a komentármi. Charakteristika, usporiadanie tém diela Aktivity pre školský klub detí 1. a 2. časť.

Charakteristika a usporiadanie diela Aktivity pre školský klub detí 1. a 2. časť.

Je dielo využiteľné v priebehu celého kalendárneho roka?

Kto je cieľovým užívateľom, alebo pre koho a na čo je dielo určené, resp. využiteľné? 

V čom sú prínosné konkrétne námety na aktivity?

Ako pracovať s hotovými pracovnými listami? 

Čoho sa týkajú edukačné materiály a námety?

Pre koho webinár odporúčame: Pre vychovávateľky a vychovávateľov školského klubu detí, ale aj pre všetkých tvorivých pedagógov, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 6 do 11 rokov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Upevňovať – opakovať – TESTOVAŤ

Testy na opakovanie učiva zo SJL pre 5. až 9. ročník ZŠ a pre 1. až 4. ročník osemročného gymnázia   

Dátum: 15. november 2023 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Júlia Machánová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ZŠ Ostredková, Bratislava

Obsah webinára: 

Predstavíme si testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 2. stupňa ZŠ a pre žiakov osemročných gymnázií.

Ukážeme si, ako efektívne zvládnuť problematické úlohy pri testovaní, ako odbúrať stres a ako motivovať žiakov k úspešnému výsledku. 

Hovoriť budeme aj o čitateľskej gramotnosti a predstavíme si úlohy vhodné na precvičenie čítania s porozumením, ako aj úlohy na vyhľadávanie a interpretáciu informácií v texte, ktoré pripravujú žiakov na reálny život a rozvíjajú kritické myslenie. 

Spomenieme formy a štruktúru testov, ako aj faktory, ktoré ovplyvňujú výkon žiaka pri testovaní. 

Predstavíme si úlohy na zlepšenie pravopisu. 

Ponúkneme kvalitné ukážky testov plne rešpektujúcich vzdelávacie štandardy deklarované v iŠVP.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov SJL základných škôl i gymnázií, riaditeľov základných a stredných škôl, špeciálnych pedagógov , asistentov učiteľa, rodičov a žiakov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte