Školský manažment, tvrdý oriešok?

11.10.2010
Vzdelávanie a výchova

Vznik nového pracovného pomeru prináša so sebou rôzne starosti, ktoré musí riaditeľ školy ako zamestnávateľ riešiť. Jeho povinnosťou je nielen správne odhadnúť schopnosti nového zamestnanca, správne ho zaradiť, ohodnotiť, odmeniť, ale aj vytvoriť priaznivé pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov školy.

Zorientovať sa a vyhovieť všetkým súčasným požiadavkám na riadenie školy je problémom nejedného riaditeľa. Správne vypracovaná pedagogická dokumentácia patrí k tým najdôležitejším. A viete aké chyby pri zostavovaní pedagogickej dokumentácie vznikajú najčastejšie?

Cieľom konferencie ŠKOLA 2010/2011  je poskytnúť odpovede na otázky týkajúce sa školskej legislatívy a personalistiky, podnietiť diskusiu na horúce témy, ale aj konfrontovať názory odborníka - spolutvorcu zákona č. 317/2009 Z. z. s názormi riaditeľov, ktorí ho aplikujú v každodennej praxi.   

Prednášať a na otázky odpovedať budú:
Ing. Jarmila Belešová, riaditeľka personálneho odboru MŠVVaŠ SR,
Ing. Mária Pavlíková, vedúca osobného úradu KŠÚ v Trenčíne,
Ing. Marta Mladá, vedúca osobného úradu KŠÚ v Nitre,
Ing. Jarmila Braunová, námestníčka hlavnej školskej inšpektorky pre úsek inšpekčnej činnosti,
Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka základnej školy Pri kríži, Bratislava.

Odborná konferencia sa koná 10. novembra 2010 v priestoroch hotela Družba (Botanická 25, Bratislava).

Je určená všetkým vedúcim pedagogickým zamestnancom materských, základných, stredných škôl a taktiež pre tých, ktorí o danú problematiku prejavujú záujem

Prihlášku si môžete stiahnuť TU

 

Partner konferencie:

e-kava

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte