Školy môžu získať podporu na projekty pre kritické myslenie a boj proti hoaxom

25.09.2023
Vzdelávanie a výchova

Školy môžu žiadať o finančné prostriedky vo výške 4000 eur na realizáciu aktivít. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 105.000 eur.

Školy sa môžu prihlásiť do výzvy na rozvojové projekty zamerané na podporu kritického myslenia a predchádzania hoaxom v školskom prostredí. Termín na predkladanie žiadostí je do 28. septembra. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. 

Školy môžu žiadať o finančné prostriedky vo výške 4000 eur na realizáciu aktivít. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 105.000 eur. Medzi oprávnenými žiadateľmi sú základné školy, stredné školy, špeciálne základné školy, špeciálne stredné školy a spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základná škola alebo stredná škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

"Cieľom výzvy je začať alebo posilniť implementáciu systémových nástrojov v školách, ktoré sú založené na participácii a zdieľanej zodpovednosti školskej komunity - učiteľov, žiakov, ale aj rodičov - a občianskej spoločnosti pri vytváraní takého školského prostredia, v ktorom je rešpektovaná dôstojnosť každého človeka vrátane rešpektovania plurality názorov založených na pravdivých informáciách a práve na vypočutie hlasu každého jednotlivca pri tvorbe pravidiel fungovania školy," uviedli z rezortu. 

Okrem toho sa výzva venuje aj overovaniu faktov, rešpektovaniu výsledkov vedeckého výskumu a odmietaniu neoverených a nepravdivých informácií, ako aj prezentácii názorov založených na dezinformáciách. 

Z rezortu zdôraznili, že hlavnými cieľmi tejto výzvy sú podpora mediálnej gramotnosti, rozvoj kritického myslenia, zabránenie šíreniu dezinformácií v školách, posilnenie odolnosti členov školskej komunity voči pôsobeniu dezinformácií, zvýšenie emocionálnej odolnosti a vzájomného rešpektu medzi jej členmi. Zámerom je tiež podpora participácie členov školskej komunity na tvorbe pravidiel školy a ich uplatňovaní. 

Zdroj: TASR

 

TIP PRE UČITEĽOV

Pracovné zošity KRITICKÉ MYSLENIE
pre základné školy a osemročné gymnáziá

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ
A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6. – 7. ROČNÍK ZŠ
A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

 

Pracovné zošity plné cvičení a úloh zameraných na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť, najmä čítanie s porozumením a vyhodnocovanie dôležitých myšlienok, komunikovať vlastné myšlienky presvedčivo a zrozumiteľne.

• Žiaci sa učia skúmať okolitý svet, nepodliehať prvému dojmu, trénovať si myslenie a schopnosť komunikovať, prehodnocovať predsudky, odlíšiť fakty od názorov, základy argumentácie, sformulovať tvrdenie, zdôvodňovať, vyhľadávať dôkazy, vedieť urobiť informované rozhodnutie a zostaviť pravidlá vlastnej sociálnej siete.

• Úlohy a aktivity sú usporiadané do troch okruhov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené vo vnútri aj v obsahu.

• Pracovné zošity sú využiteľné na hodinách dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, na triednickych hodinách.

Viac informácií nájdete tu

 

Mohlo by vás zaujímať:

Balík na rozvoj kritického myslenia

 

Pracovné listy s historickými prameňmi na skúmanie minulosti i prítomnosti a materiál pre učiteľov s návodmi, ako rozvíjať kritické myslenie, interpretačné spôsobilosti žiakov, a ako primäť žiakov pracovať s multiperspektivitou v rámci jedného historického javu. Lebo "pravdu" možno mať rôznymi spôsobmi...

 

 

 

Súčasťou BALÍKA NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV je dvojica titulov:

1. Materiál pre učiteľa Pátrame po reči iného

2. Pracovné listy pre žiakov Multiperspektivita v 26 učebných figúrach

• Pomáhajú prostredníctvom historických prameňov, tzv. učebných figúr pátrať po reči iného – inak mysliaceho a konajúceho.

• Rozvíjajú skúmateľské a interpretačné spôsobilosti, kritický prístup a myslenie žiakov.

• Umožňujú žiakom pravidelne si osvojovať istú mieru pochybností a zodpovedného skepticizmu ako jeden z predpokladov skúmania minulosti.

 

Viac informácií nájdete tu

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte