Štátny tajomník Ľ. Paulis: Kritické myslenie a tvorivosť žiakov podporujeme v spolupráci so SAV aj vďaka systémovému programu

07.06.2022
Vzdelávanie a výchova

Zážitkové vyučovanie, väčšie prepojenie vzdelávacieho obsahu s každodenným životom, ako aj podpora kritického myslenia žiakov. To všetko je cieľom spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá pracuje na Systémovom programe pre komplexné poznanie a kritické myslenie. Vďaka tomuto programu môžu žiaci pracovať na príprave svojich projektov, či už v rámci olympiád alebo SOČ, pomocou prístrojov na úrovni skutočného vedca. Ide o aktivity a zážitky z prostredia vedy a výskumu, ktoré sa žiakom bežne nenaskytnú. Ďalšími nástrojmi z dielne SAV na rozvoj vedeckého myslenia sú aj Jarný tábor a Letná škola mladých vedcov.

Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie je vytváraný v úzkej spolupráci s významnými slovenskými odborníkmi, ako aj jednotlivými školami. Spoločne sa tak snažia umožniť aktívnym žiakom rozvíjať svoje vedomosti a experimentálne zručnosti na pôde SAV.

„Dôležitou úlohou rezortu školstva je podpora rozvoja kritického myslenia a tvorivosti žiakov. Cieľom je robiť to so zameraním sa na ich vedecké myslenie, praktické experimentovanie, porozumenie tomu, ako poznanie vzniká a využitie získaných poznatkov v reálnom svete,“ priblížil Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo.

Príprava a vedenie študentov priniesli aj prvé výsledky. V rámci školských olympiád organizovaných pod hlavičkou IUVENTY získala 1. miesto v krajskom kole a Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v celoštátnom kole talentovaná študentka 3. ročníka Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici Alexandra Strelcová. „Študentka mala možnosť pracovať na téme proteomických analýz energeticky zaťaženého myokardu a aspoň na chvíľu si tak vyskúšala prácu ozajstného vedca,“ upresnil Miroslav Ferko z Ústavu pre výskum srdca, CEM SAV, v. v. i.

Podpora vedeckého myslenia sa realizuje aj prostredníctvom projektov ako Jarný tábor alebo Letná škola mladých vedcov. Uplynulé týždne počas jarných prázdnin využili mladí bádatelia na rozšírenie svojich znalostí vďaka platforme George Science. Žiaci sa oboznámili s prácou vedeckých ústavov SAV, spoznali funkcie srdca, dozvedeli sa viac o vlastnostiach plastov, možnostiach ich separácie a recyklácie, vyskúšali si prácu na mikroskopických zariadeniach a pokusmi sa presvedčili o prítomnosti baktérií na vlastných rukách a mobilných telefónoch. V spolupráci s Fenoménmi sveta sa pripravuje aj 3. ročník Letnej školy mladých vedcov, do ktorej sa aj mimo projektu systematického vzdelávania, zapája ďalších 11 ústavov SAV a Slovenský metrologický ústav.

Rozvoj kritického myslenia je súčasťou aj pripravovanej kurikulárnej reformy. 

 

Zdroj: minedu.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte