Trénujte matematiku z domu!

19.02.2021
Vzdelávanie a výchova

Dištančné vzdelávanie urobilo mnohým učiteľom, rodičom, ale predovšetkým žiakom riadny škrt cez rozpočet. Už žiadne vysvetľovanie učiva v triede, žiadna možnosť spýtať sa priamo na hodine, čomu nerozumejú... Najzávažnejšie rezervy pritom cíti väčšina v najťažšom, a pritom najkľúčovejšom predmete – v matematike. Ako si pomôcť? Vyskúšajte elektronickú zbierku úloh a cvičení z matematiky pre žiakov na druhom stupni ZŠ a v osemročných gymnáziách - VEDOMAT.

VEDOMAT ako pomôcku na precvičovanie a opakovanie učiva z matematiky pre 2. stupeň základných škôl predstavilo RAABE ešte v lete roku 2017 na jednej zo svojich učiteľských konferencií. Nástroj, ktorý pôvodne vyvinuli v Írsku bol – aj v spolupráci s odborným garantom UK Bratislava (Katedrou algebry, geometrie a didaktiky matematiky) – plne prispôsobený Štátnemu vzdelávaciemu programu na Slovensku pre druhý stupeň ZŠ.

Odvtedy prešiel VEDOMAT mnohými vylepšeniami, ktoré prispeli k jeho prehľadnosti, väčšej užívateľskej konformite, a tiež odborníci prepracovali aj jeho obsah. Dnes už učitelia, žiaci a aj ich rodičia nájdu vo VEDOMATE prehľadne rozdelené učivo podľa jednotlivých ročníkov a učív, ktoré majú žiaci v tom-ktorom ročníku zvládnuť.

Obsah VEDOMATU si môžete pozrieť TU

„Veríme, že práve v tomto období, keď sa žiaci druhého stupňa základných škôl aj príslušných ročníkov osemročných gymnázií opäť učia na diaľku, môže byť práve VEDOMAT nástrojom, ako si ľahko z domu zopakovať učivo, ako sa zlepšiť v tom, v čom ešte možno nie sú zruční, ako by chceli, a nenásilnou cestou ako dobehnúť svojich spolužiakov. To je pomoc pre rodičov a žiakov. Učiteľom zase VEDOMAT prináša možnosť overiť si prácu jednotlivých žiakov, hodnotiť mieru ich zvládnutia učiva, ale aj možnosť zadávať domáce úlohy,“ spomenula hlavné benefity VEDOMATU Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Čo je VedoMAT?

 Online zbierka úloh, cvičení a príkladov z predmetu MATEMATIKA pre žiakov na 2. stupni základnej školy.

 Obsahuje úlohy na precvičovanie učiva, zoradené v tematických celkoch, s ktorými sa žiaci stretnú v jednotlivých ročníkoch – od 5. až po 9. ročník základnej školy, resp. v príslušných ročníkoch osemročných gymnázií.

 Je vytvorený v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základných škôl.

 Navyše obsahuje aj bonusové úlohy nad rámec ŠVP.

Prečo práve VedoMAT?

VedoMAT uľahčuje učiteľom opakovanie učiva, aj domácu prípravu žiakov, ponúka množstvo úloh a cvičení, ktoré umožňujú precvičovanie a teda zlepšovanie sa v matematických operáciách v základnej škole.

Čo všetko dokáže VedoMAT?

 Je využiteľný ako vo vyučovacom procese, tak aj pri domácej príprave na vyučovanie.

 Príklady, úlohy a cvičenia sú dostupné online – žiak nepotrebuje k ich riešeniu žiadne ďalšie materiály, prístup k nim má kedykoľvek potrebuje.

 Opakované precvičovanie pomáha ľahšie si získané vedomosti upevniť.

 Žiak po vypracovaní úlohy ihneď zistí, či je jeho riešenie správne. Ak nie je, dostane vysvetlenie, radu aj s postupom, ako úlohu správne vyriešiť.

 Učiteľ má možnosť si pri každom žiakovi overiť výsledky a priebeh jeho práce. Vidí, koľko času žiak pri jednotlivých témach strávil, koľko úloh mu zostáva a aké má výsledky – tie sú automaticky vyhodnotené. Na základe výsledkov určí, či žiak učivo ovláda, prípadne v čom sú jeho medzery.

 Učiteľ má tiež možnosť žiakom zadávať a kontrolovať domáce úlohy, čo šetrí jeho čas.

Učitelia, žiaci aj rodičia sa môžu do VEDOMATu zaregistrovať TU. Prvý mesiac využívajú službu celkom ZADARMO.

www.vedomat.sk

Zdroj: Raabe Slovensko

Učitelia, žiaci aj rodičia sa môžu do VEDOMATu zaregistrovať TU. Prvý mesiac využívajú službu celkom ZADARMO.

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte