Učiteľské webináre pokračujú

26.11.2020
Vzdelávanie a výchova

Aj prvý decembrový týždeň pokračujeme s RAABE a EXPOL bezplatnými online školeniami  pre pedagógov. Vyberajte si zo štyroch tém. Tentokrát máme tému aj pre stredoškolských učiteľov! ...a bude fajn, ak sa pripoja aj ich žiaci...

Projekt STARS – vyučovanie astronómie

Objavujte vesmír s projektom STARS

Lektor:  Mgr. Peter Kelecsényi, PhD., vedecký a výskumný zamestnanec Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

Dátum: 30. november 2020 (pondelok), 17:00 hodina

Obsah webinára:

 • Podelíme sa s vami o nápady, ako žiakom sprístupniť astronómiu zaujímavým a efektívnym spôsobom.
 • Zameriame sa na vyučovacie aktivity astronómie s podporou výstupov z projektu STARS :
  • Projekt sa snaží sa podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. Prieskumy poukázali na fakt, že vo väčšine vzdelávacích systémov v Strednej a Východnej Európe učitelia zápasia s nemožnosťou zvýrazňovania vzájomných vzťahov medzi predmetmi z dôvodu nedostatku zdrojov a niekedy dokonca z nedostatku informácií pri určitých témach.
 • Preto je zámerom vybavenie učiteľov 2. stupňa ZŠ inovatívnymi metódami, vedomosťami, kompetenciami a nástrojmi na výučbu astronómie v rámci kurikula relevantným a zmysluplným spôsobom a vybavenie cieľových skupín projektu voľne dostupnými, jazykovo relevantnými a vysoko kvalitnými edukačnými zdrojmi na výučbu astronómie. Na webinári sa zameriame postupne na tieto oblasti:
 • Zastúpenie tematiky astronómie na slovenských školách
 • Predstavíme vám projekt STARS – úspešné vyučovanie astronómie v školách
 • Vysvetlíme vám všetko o metodickej  príručke pre učiteľov, o  pracovných listoch a o  tréningovom programe pre učiteľov.
 • Ukážeme vám voľne dostupnú Online platformu, ktorú učitelia môžu používať pre výučbu astronómie na svojich vyučovacích hodinách.

Pre koho je webinár určený:

učitelia fyziky na 2. stupni ZŠ a všetci čo majú radi astronómiu.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Odmeňovanie zamestnancov školského stravovania

Odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi, praktické rady a návody na riešenia.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Dátum: 1. december 2020 (utorok), 17:00 hodina

Obsah webinára:

 • funkčný plat, nárokové a nenárokové zložky platu
 • úpravy osobného príplatku
 • posudzovanie kvalifikačných predpokladov
 • minimálna mzda a stupne náročnosti
 • motivačné vzory odmeňovania.

Pre koho webinár odporúčame:

zástupcovia samospráv, napr. ako zriaďovatelia zariadení školského stravovania, riaditelia  škôl a

vedúce zariadení  školského stravovania.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Prečo je odborná spôsobilosť v elektrotechnike kľúčovou kompetenciou?

Lektor:  Ing. Ján Meravý, školiteľ a konateľ spoločnosti LIGHTNING

Dátum: 2. december 2020 (streda), 17:00 hodina

Obsah webinára:

 • Priblížime si postrehy a skúsenosti z výučby v školách.
 • Na názorných príkladoch si ukážeme, aké nebezpečenstvo hrozí človeku pri zásahu elektrickým prúdom a zásahom blesku.
 • Ukážeme si príklady, čo sú to ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom a aké prvky poskytujú ochranu pre človeka a objektu pred prepä-tím.
 • Vyberieme z praxe nebezpečenstvá elektrických zariadení pre človeka.
 • Podnietime učiteľov a ich žiakov k zodpovednému prístupu v rámci predmetu odborná spôsobilosť.

 

Pre koho je webinár určený:

učitelia a žiaci elektrotechnických odborov na stredných školách

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Formy online vzdelávania

Dištančné vzdelávanie alebo používanie moderných technológií v edukačnom procese...

Lektor: PaedDr. Martin Prodaj, lektor, školiteľ, kouč a konzultant.

Dátum: 3. december 2020 (štvrtok), 17:00 hodina

Obsah webinára:

 • Predstavíme základné formy online vzdelávania počas bežného vyučovania aj počas koronakrízy.
 • Pozrieme sa na niektoré aspekty dištančnej formy výučby.
 • Zameriame sa na formy dištančnej výučby, na jej výhody, nevýhody.
 • Ponúkneme niektoré didaktické postupy a techniky a nezabudneme ani na technickú stránku veci.
 • Povieme si, že technológie nie sú nepochopiteľné alebo náročné, občas si však ich používanie (hlavne na začiatku) vyžaduje skúseného mentora, ktorý vás prevedie nastavením a používaním všetkých funkcionalít, ktoré daná technológia vyžaduje a umožňuje...

Pre koho webinár odporúčame:

riaditelia ZŠ a SŠ, učitelia ZŠ a SŠ, rodičia detí ZŠ a SŠ, špeciálni pedagógovia, asistenti

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

Všetky webináre si môžete pozrieť na stránke: www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte