Vyberte si z novej ponuky webinárov pre učiteľov

03.12.2020
Vzdelávanie a výchova

Aj v druhý decembrový týždeň pripravili vydavateľstvá RAABE a EXPOL PEDAGOGIKA pre učiteľov bezplatné webináre. Záujemcovia si môžu tentokrát vybrať zo štyroch tém.

Druhý stupeň základných škôl ani stredné školy sa nepodarilo, napriek snahe, otvoriť a žiaci až do nového roka zostávajú doma a pokračujú v dištančnej výučbe. A práve tá bude spoločným menovateľom všetkých troch webinárov.

 

Témy na 7. – 10. decembra 2020 sú:

 1. Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
 2. Dištančné vzdelávanie. Ako to zvládnuť a nezblázniť sa?
 3. Zdolajte s deťmi násobilku hravo a zábavne
 4. Ako vyučovať dištančne slovenčinu v základnej škole?

Ktorý webinár si vyberiete?

Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke:

https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare

 

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Prečo je odborná spôsobilosť v elektrotechnike kľúčovou kompetenciou?

Lektor:  Ing. Ján Meravý, školiteľ a konateľ spoločnosti LIGHTNING

Dátum: 7. december 2020 (pondelok), 17:00 hodina

Obsah webinára:

 • Priblížime si postrehy a skúsenosti z výučby v školách školách.
 • Na názorných príkladoch si ukážeme, aké nebezpečenstvo hrozí človeku pri zásahu elektrickým prúdom a zásahom blesku.
 • Ukážeme si príklady, čo sú to ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom a aké prvky poskytujú ochranu pre človeka a objektu pred prepä-tím.
 • Vyberieme z praxe nebezpečenstvá elektrických zariadení pre človeka.
 • Podnietime učiteľov a ich žiakov k zodpovednému prístupu v rámci predmetu odborná spôsobilosť.

Pre koho je webinár určený:

učitelia a žiaci elektrotechnických odborov na stredných školách

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Dištančné vzdelávanie. Ako to zvládnuť a nezblázniť sa?

Dištančné vzdelávanie – možnosti, aspekty, výzvy pre riaditeľov, učiteľov aj rodičov...

Lektor: Mgr. Peter Seemann, PhD., ACC, Systemic Coaching Therapy and Education

Dátum: 8. december 2020 (utorok) o 17.00 hodine

Obsah webinára:

 • Povieme si o rozdieloch a výzvach dištančného vzdelávania.
 • Aká je nová paradigma vzdelávania „od informácií k súvislostiam“.
 • Aká je rola pedagóga, rola žiaka, rola rodiča v rôznych aspektoch dištančnej výuky.
 • Zameriame sa na technickú stránku, platformy a možnosti dištančného vzdelávania.
 • Kamera, PC, notebook , telefón, kamera.
 • Ideálny stav online vzdelávania.
 • Povieme si, aká by mala byť podpora zúčastnených strán a čo je možné podniknúť pre vylepšenie dištančného vzdelávania.

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

 • poznať trendy vývoja spoločnosti a trendy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • reflektovať a zdokonaľovať efektivitu vlastnej učiteľskej činnosti.

Pre koho webinár odporúčame:

riaditelia ZŠ a SŠ, učitelia ZŠ a SŠ, rodičia detí ZŠ a SŠ, špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľa

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Zdolajte s deťmi násobilku hravo a zábavne

Ako môžu učitelia aj rodičia deťom pomôcť, aby pre nich násobilka nebola strašiakom?

Lektorka: Mgr. Silvia Bodláková, učiteľka, Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava

Dátum: 9. december 2020 (streda) o 17.00 hodine

Obsah webinára:

 • Povieme si čo-to o tom, v čom je dôležité mať násobilku v malíčku.
 • Zdôrazníme, že hlavne v aktuálnej situácii, keď uplynulý školský rok z dôvodu pandémie Covid-19 skončil veľmi neštandardne, je dôležité s deťmi dobre precvičiť a docvičiť spoje násobilky.
 • Ukážeme si, ako môžu byť pracovné zošity so zmiešanými úlohami na násobilku a iné učebné predmety nápomocné v domácej príprave žiakov na hodinu, aj počas práce na vyučovaní.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia matematiky v 3., 4. a 5. ročníku základnej školy

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Ako vyučovať dištančne slovenčinu v základnej škole?

Inšpiratívne a tvorivé nápady, aktivity pre učiteľov slovenského jazyka základných škôl.

Lektorka: Mgr. Júlia Machánová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ZŠ Ostredková, Bratislava

Dátum: 10. december 2020 (štvrtok) o 17.00 hodine

Obsah webinára:

 • Povieme si, ako učiť formou dištančného vzdelávania hodiny slovenčiny.
 • Hovoriť budeme aj o tom, či vieme využiť vo svoj prospech možnosti, ktoré nám dištančné vzdelávanie ponúka.
 • Ukážeme si, ako efektívne zvládnuť nové výzvy a ako motivovať žiakov, aby boli aktívne vtiahnutí do vzdelávacieho procesu a aby prejavili záujem o hodiny slovenčiny. 
 • Predstavíme a ponúkneme niekoľko zaujímavých konkrétnych aktivít, nápadov a úloh, ktoré môžete využiť a realizovať  na hodinách slovenského jazyka a literatúry v rôznych ročníkoch II. stupňa základnej školy formou dištančného vzdelávania.
 • Uvedieme niekoľko tvorivých úloh a aktivít, ktoré budú u žiakov rozvíjať aj zručnosti ako je počúvanie a podporovať ich kritické myslenie a vyjadrovanie vlastného názoru
 • Spomenieme inovatívne možnosti overovania vedomostí a testovania počas dištančného vzdelávania.

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

 • Poznať vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka.
 • Navrhnúť učebné činnosti.
 • Vybrať a využívať vhodné metódy a formy počas dištančného vzdelávania.

Webinár odporúčame:

učiteľom SJL, učiteľom cudzích jazykov, špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte