5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
rea
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať, do ktorej platovej triedy budem zaradená od septembra 2019 a ako sa mi odzrkadlí doktorandské štúdium.
2016 ukončenie magisterského stupňa štúdia UAP
2019 ukončenie doktorandského stupňa štúdia
Doktorandské štúdium bolo venované Didaktike odborového prdmetu, v rámci ktorého som aj vyučovala nejaké predmety na VŠ. Ráta sa to do pedagogickej praxe?
Ako sa zarátava do pedagogickej praxe lektorovanie v jazykovej škole na Dohodu o pracovnej činnosti?

ďakujem.

FilipM
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň

Využil by som uvedené vlákno a poprosil by som o pomoc so zaradením do platovej triedy.

V júni 1999 som ukončil VŠ vzdelanie titulom inžinier na vysokej škole dopravy a spojov v žiline - teraz žilinská univerzita.

Následne som pracoval cca 5 rokov ako učiteľ odborných predmetov na SOU, počas tohto obdobia som popri zamestnaní absolvoval DPŠ tiež na žilinskej univerzite - nie som si istý ale matne si spomínam že na konci som bol zaradený v triede 11. cca v roku 2005 som odišiel zo školstva do súkromnej sféry kde som pracoval doteraz v 3 spoločnostiach na pozícií špecialista analytik, vedúci pracovnej skupiny atď. Okrem toho som externe formou dohody o vykonaní práci robil rôzne školenia v mojom obore počas celého toho obdobia dľa potreby.

Prosím Vás ak by som sa vrátil do školstva ako sa mi započíta moja doterajšia prax práce mimo školstva a do akej triedy by som bol zaradený? Čo ma celkom mätie je zákon 553/2003 ktorý v prílohe 4 uvádza 9 platových tried ped. zamestnancov, ale tu na fóre mnoho dotazov hovorí o triede 10, 11 atď.

Kde je aktuálna tabuľka týchto platových tried a návod ako sa zaradzuje do týchto tried?

ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Od 1. 9. 2019 Vás zamestnávateľ zaradí do kariérového stupňa a platovej triedy, do ktorej ste boli zaradená do 31. 8. 2019, a to v súlade s § 87 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. Doba doktorandského štúdia a doba pôsobenia na vysokej škole sa do pedagogickej praxe neráta. Lektorovanie nie je pedagogický prax a dohoda nie je pracovný pomer, Je to v kompetencii zamestnávateľa ako Vám tieto doby započíta do praxe.

Olga Hladíková
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň, poprosila by som o zaradenie učiteľky MŠ: má ukončené VŠ štúdium učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, ukončila si diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ukončila aktualizačné vzdelávanie pre: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, ukončila aktualizačné, prípravné atestačné vzdelávanie podľa § 39 zák.č. 317/2009 Z.z. na prvú atestáciu. Nechám ju zaradenú v 6. PT, ako kvalifikovaného učiteľa, ale s VŠ iného zamerania alebo do 7.PT ako samostatného učiteľa s VŠ 2.st? Ďakujem vopred.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľľky MŠ

Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie je iné ako požadované. Zaradená bude do 6. platovej triedy. Rovnako bude zaradená aj po vykonaní prvej atestácie, ktorá nadväzuje na ÚSO vzdelanie.