4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
econia
Riaditeľka MŠ - opätovne menovanie

Riaditeľke MŠ, ktorá nebola zamestnancom škôlky skončilo 5 ročné funkčné obdobie. Znova sa prihlásila do výberového konania, bola úspešne vybratá, menovaná a začína jej nové 5 ročné funkčné obdobie.
Otázka: Ukončím pracovný pomer po uplynutí 5 ročného funkčného obdobia, t.j. 31.08.2019 a odhlásim ju z poisťovni a zároveň jej vypracujem novú pracovnú zmluvu od 1.9.2019 na ďalšie 5 ročné obdobie aj s prihlasovaním do poisťovní?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Riaditeľka MŠ - opätovne menovanie

Odpoveď musíte žiadať na sociálnej poisťovni.

econia
Riaditeľka MŠ - opätovn menovanie

Ja chcem len vedieť, či skončením 5 ročného funkčného obdobia riaditeľky MŠ končí aj pracovný pomer a keď bola výberovým konaním opäť zvolená, či jej na ďalšie 5 ročné obdobie vypracujem novú pracovnú zmluvu, alebo stačí len dodatok k pôvodnej pracovnej zmluvy, t.j. z toho prvého funkčného obdobie?
Čo je správne? Prosím Vás o odpoveď.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Riaditeľka MŠ - opätovne menovanie

Ja som rozumela aj Vašej prvej otázke. Mám skúsenosti so sociálnou poisťovňou, keď bol pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, bolo potrebné vypracovať odhlášku a následne prihlášku a dokonca to vyžadovali uviesť aj na evidenčnom liste dôchodkového poistenia. Aj stanoviská SP v jednotlivých regiónoch sú rôzne. Preto som Vám odporučila obrátiť sa na SP. Praktickejšie je vypracovať nový menovací dekrét a dohodu o zmene pracovnej zmluvy podľa § 54 ZP, ale rešpektujte sociálnu poisťovňu.