9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
veve7
ako sa stať pedagogickým asistentom

Dobrý deň.
Mám ukončené VŠ vdelanie II. stupňa v obore učiteľstvo nemeckého jazyka a filozofie.
Čo ešte potrebujem k tomu, aby som mohla pracovať ako pedagogický asistent?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Ako sa stať pedagogickým asistentom

Na to, aby ste mohli pracovať ako asistent učiteľa, potrebujete mať pracovnú zmluvu na túto činnosť. Ak ste sa chceli spýtať, či spĺňate kvalifikačné predpoklady na činnosť pedagogického asistenta, odpoveď je, áno. Kvalifikačné predpoklady na činnosť pedagogického asistenta sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6.

Diana Majorová
Pedagogický asistent

Pekný deň,chcem sa spýtať na prácu pedagogického asistenta, mám vyštudovanú filozofickú fakultu,odbor Manažment kultúry a turizmu a štátnu skúšku z nemeckého jazyka. Chcela by som učiť nemecký jazyk na základnej škole alebo vykonávať prácu pedagogického asistenta. Podala som si prihlášku na DPS na UKF Nitra a bolo mi povedané že učiť nemčinu môžem aj bez DPS a na prácu asistenta sa nedá u nich spraviť DPS,tak neviem kde sa mám obrátiť aby som mohla túto prácu vykonávať. Ďakujem za informácie. Diana

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Odpoveď z UKF Nitra je správna a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 3. oddiel, IV. časť pre učiteľa druhého stupňa základnej školy. Stačí vysokoškolské vzdelanie neučiteľského zamerania a štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole. Kvalifikačné predpoklady na prácu asistenta s uvedené v prílohe č. 6. Vyžaduje sa mať pedagogické vzdelanie, postačujúce je aj na úrovni úplného stredného vzdelania alebo musíte na niektorej vysokej školy absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent, napr. v súlade s bodom 3 uvedenej prílohy vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Diana Majorová
Pedagogický asistent

Ďakujem pekne za odpoveď, štátnu skúšku som nerobila na štátnej jazykovej škole ale na Univerzite v záverečných skúškach. A neviete mi poradiť na ktorej Univerzite by sa dalo to doplňujúce pedagogické štúdium absolvovať aby som spĺňala predpoklady na výkon asistenta, samozrejme externou formou. ďakujem krásne

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

O možnostiach štúdia na vysokých školách sa musíte informovať sama. Najvhodnejšie je absolvovať DPŠ na tej vysokej škole, kde ste získali vysokoškolské vzdelanie. Odbor Manažment kultúry a turizmu sa bežne nevyučuje na základných školách. Nie ku každému odboru vzdelania je možné absolvovať aj DPŠ. Na činnosť asistenta je postačujúce pedagogické vzdelanie aj v nadstavbovom pedagogickom štúdiu.

Katarína COO
Pedagogický asistent

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať , či mi stači DPŠ - majster odborného výcviku a ukončené úplné stredoškolské vzdelanie na prácu pedagogického asistenta v MŚ, zatiaľ prax v tejto oblasti nemám. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Na odbornú činnosť pedagogického asistenta je postačujúce úplné stredné odborné vzdelanie doplnené o pedagogickú spôsobilosť. Nevyžaduje sa zameranie pre materskú školu.

Katarína COO
Pedagogický asistenet

Ďakujem za odpoveď.