5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Aknel
Učiteľ geografie 50% úväzok/školský špeciálny pedagóg 50% úväzok

Dobrý deň,

prosím Vás, chcem sa spýtať dve otázky. Na súkromnom bilingválnom gymnáziu chceme zamestnať na dve pracovné zmluvy jedného zamestnanca. Jednu pracovnú zmluvu bude mať na pracovnú pozíciu učiteľ geografie na 50% úväzok. Ako učiteľ geografie pôsobila na viacerých školách, má 27 ročnú prax a je zaradená ako pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. Osvedčenie o II. kvalifikačnej skúške nám samozrejme doložila a taktiež zápočtové listy. Druhú pracovnú zmluvu bude mať na pracovnej pozícii školský špeciálny pedagóg na 50% úväzok. Momentálne si robí rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Bola oboznámená o tom, že do štyroch rokov nám musí preložiť diplom/dokument o ukončenom vzdelaní. Moja otázka teda znie: na to, aby sme ju mohli prijať do pracovného pomeru na pracovnej pozícii školský špeciálny pedagóg je postačujúce, aby nám doložila do tej doby štyroch rokov dokument o úspešnom ukončení rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky?
A moja ďalšia otázka: Jej 27 ročnú pedagogickú prax môžeme uznať aj pri jej druhej pracovnej zmluve – t. j. pri pracovnej pozícii školského špeciálneho pedagóga? Alebo ju pri tejto pracovnej pozícii musíme zaradiť do 6. platovej triedy ako začínajúceho školského pedagóga a musí jej náš druhý školský špeciálny pedagóg s prvou atestáciou vykonať adaptačné vzdelávanie?

Ďakujem za odpoveď.

S pozdravom

Maria Pavlikova
Učiteľ geografie 50% úväzok/školský špeciálny pedagóg 50% úväzok

Pýtate sa na nie dve, ale dávate veľa otázok. Ako učiteľku geografie ju zaradíte podľa vzdelania. Ako školský špeciálny pedagóg - to nie je tak ako píšete. Pozrite § 83 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z., ktorý zrejme chcete použiť. Školský špeciálny pedagóg tam nie je uvedený, takže sa nedá uplatniť tento paragraf. Keď sa pozriete do vyhlášky MŠVVaŠ SR, príloha č. 8, neviem, ktorý bod bude vyhovovať, ale okrem vzdelania v oblasti špeciálnej pedagogiky musí splniť aj ďalšiu podmienku, ktorou je najmenej päť rokov v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. Túto prax na bilingválnom gymnáziu nezíska. Adaptačné vzdelávanie už nemusí absolvovať, ale je nekvalifikovaná a zaradená môže najviac do 6. platovej triedy,

Aknel
Učiteľ geografie 50% úväzok/školský špeciálny pedagóg 50% úväzok

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. S takýmto prípadom som sa ešte nestretla a som veľmi z neho zmätená. Ak ju teda zaradíme do 6. platovej triedy ako nekvalifikovanú, tým pádom jej 27 ročnú pedagogickú prax pri pracovnej pozícii školský špeciálny pedagóg nemôžeme uznať, dobre tomu rozumiem?

Aknel
Učiteľ geografie 50% úväzok/školský špeciálny pedagóg 50% úväzok

Ak by získala prax najmenej päť rokov v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v inom zariadení, keďže u nás požadovanú prax nezíska, po nadobudnutí tejto praxe by mohla u nás vedená na pracovnej pozícii samostatný školský špeciálny pedagóg? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľ geografie 50% úväzok/školský špeciálny pedagóg 50% úväzok

Čo sa týka započítania praxe, je to na Vás ako to máte upravené vo vnútornom predpise. Ostatné je tak ako píšete, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky a päťročná prax v špeciálnom školstve. Potom by sme posúdili započítanie atestácie, pretože ešte sa môže zákon zmeniť.