Aké sú kľúčové schopnosti učiteľa pre prácu s deťmi so ŠVVP?

13.09.2022
Vzdelávanie a výchova

Prvou úlohou učiteľa je povzbudiť narušené sebavedomie a sebadôveru dieťaťa. Presvedčiť ho, že ho nebudeme zhadzovať a ponižovať, ale mu budeme pomáhať v jeho úsilí a snahe zvládnuť ťažkosti v učení.

Dôležité je tiež oboznámiť sa s poruchami učenia a pozornosti, a tým, aké sú ich príčiny, prejavy, možnosti nápravy a ako ich u seba vníma a prežíva dieťa. Uvedomiť si, čím dieťa prešlo, než „dostalo diagnózu“. Často to boli pocity zlyhania, neúspechu, odmietnutia, možno aj šikanovania. Pravdepodobne takéto dieťa už získalo nechuť k učeniu aj ku škole.

Ako si naplánovať a realizovať hodiny, aby bolo vyučovanie efektívne pre všetkých žiakov?

* Pri plánovaní musíme prispôsobiť ciele potrebám žiakov, ich schopnostiam, zvlášť si stanoviť ciele pre žiakov s poruchami a pripraviť si pre nich špeciálne pomôcky a úlohy.

* Popri hlavnom cieli — rozširovať vedomosti žiakov — si stanovíme aj iné ciele, napr. povzbudiť žiaka s poruchami učenia, a tým budovať jeho sebaúctu a sebadôveru, ako aj pozitívny vzťah k predmetu a ku škole.

* Pripravíme si v spolupráci so špeciálnym pedagógom batériu špeciálnych cvičení, programov, stimulačných materiálov pre žiakov s poruchami učenia.

* Pripravíme si odlišné metódy a spôsoby hodnotenia žiaka s poruchami učenia.

* Empaticky žiaka sledujeme a sme s ním v osobnom kontakte v priebehu hodiny, pomáhame mu a povzbudzujeme ho, ak sa mu nedarí.

* Dbáme na kvalitný verbálny prejav, prispôsobíme ho úrovni žiakov — používame jednoznačné, radšej kratšie, výstižné formulácie inštrukcií, lebo žiaci s poruchami učenia a pozornosti často nedokážu sledovať zložité inštrukcie.

* Diferencovane zapájame žiakov s poruchami podľa ich schopností do aktivít na hodine.

* Zadávame individuálne úlohy primeranej náročnosti.

* Poskytujeme pravidelnú spätnú väzbu. Podporujeme tým motiváciu a úsilie žiaka.

* Snažíme sa zabrániť zlyhaniu žiaka s poruchami prispôsobením obtiažnosti úloh a pomocou pri ich riešení.

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte