Katalógy odporúčaného knižného fondu podľa ŠVP budú hotové do konca marca

09.03.2017
Vzdelávanie a výchova

Katalógy odporúčaného knižného fondu podľa Štátneho vzdelávacieho programu budú hotové do konca marca. Dohodli sa dnes na tom zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu a Slovenskej pedagogickej knižnice.

„Konkrétne ide o vytvorenie Katalógu odporúčaného knižného fondu podľa ŠVP pre prvý, Katalógu odporúčaného knižného fondu podľa ŠVP druhý stupeň základných škôl a Katalógu odporúčaného knižného fondu podľa ŠVP pre gymnáziá,“ uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Katalógy, ktoré budú slúžiť pre akvizíciu knižničného fondu v školských knižniciach budú zverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice v časti Školské knižnice a zároveň budú zaslané zriadeným školským knižniciam v súlade s platnou legislatívou.

Školské knižnice si navyše vďaka finančnej podpornej činnosti v roku 2017 môžu zakúpiť aj knihy do svojich knižničných fondov. Obrátiť sa môžu v tejto veci na Fond na podporu umenia, alebo reagovať na výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorú zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte