Udalosti

98243
19.08.2019 - 23.08.2019viaceré mestá po celom Slovensku

Prírodovedná a astronomická gramotnosť škôlkarov. Viete, ako na to?

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozýva
na bezplatné školenie pre materinky pod názvom
Prírodovedná a astronomická gramotnosť škôlkarov.
Viete, ako na to?
 
OBSAH ŠKOLENÍ:
viac
98226
19.08.2019 - 23.08.2019viaceré mestá po celom Slovensku

Viete, ako pomôcť žiakom s problémami pri učení?

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozýva
na bezplatné školenie pre základné a špeciálne školy
Viete, ako pomôcť žiakom s problémami pri učení?
viac
97299
13.05.2019 - 17.05.2019viaceré mestá po celom Slovensku

Kto sa hrá s jazykmi, učí sa - CLIL trochu inak

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozýva
na bezplatné školenie pre učiteľov základných, stredných aj jazykových škôl
Kto sa hrá s jazykmi, učí sa - CLIL trochu inak
viac
94655
Naučte ich brániť sa! 03.10.2018 - 09.10.2018viaceré mestá po celom Slovensku

Naučte ich brániť sa!

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozýva
na bezplatné školenie pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných, stredných škôl aj gymnázií pod názvom
Naučte ich brániť sa!
CIEĽ:
Rozvíjanie kritického myslenia mladých (nielen) v online svete.
viac
94604
15.10.2018 - 19.10.2018viaceré mestá po celom Slovensku

Učme cudzie jazyky bez drilu!

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozýva
na bezplatné školenie pre učiteľov základných, stredných aj jazykových škôl
Učme cudzie jazyky bez drilu!

Osvojovanie si cudzieho jazyka
čítaním, počúvaním, vizuálnymi stimulmi
CIEĽ:
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením na hodinách cudzích jazykov s prihliadnutím na vek a jazykové...
viac
93872
Rozvíjajte prírodovednú gramotnosť s nami

Rozvíjajte prírodovednú gramotnosť s nami

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA vás pozývajúna bezplatnú roadshow organizovanú pre pedagógov prvého stupňa základných škôl s názvom
Rozvíjajte prírodovednú gramotnosť s nami
Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce na 1. stupni ZŠ alebo
"Dnes už vedieť nestačí, prírodovedné poznanie nie je nemenné"
 
ZAMERANIE SEMINÁRA:
prírodovedné vzdelávanie na 1. stupni...
viac
93533
10.09.2018 - 14.09.2018Viaceré mestá

Nebojte sa učiť TECHNIKU!

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva
Vás pozývajú
na bezplatné školenie pre pedagógov základných škôl pod názvom
Nebojte sa učiť TECHNIKU!
CIEĽ: Rozvíjanie manuálnych zručností žiakov v ZŠ vo vzťahu k posilneniu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.
viac
93084
15.08.2018 - 21.08.2018Viaceré mestá

Predčitateľská gramotnosť ŠKÔLKARov? Žiadny problém!

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozýva
na bezplatné školenie pre materinky pod názvom
Predčitateľská gramotnosť ŠKÔLKARov?
Žiadny problém!
viac
93104
22.08.2018 - 28.08.2018Viaceré mestá

Neučme čítať len na slovenčine!

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozýva
na bezplatné školenia pre pedagógov na 1. a 2. stupni ZŠ pod názvom
Neučme čítať len na slovenčine!
CIEĽ:
viac
91944
14.05.2018 - 17.05.2018Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto, Vajnorská 21

EXPOLEDU 2018 - Bratislava - bezplatné semináre pre pedagógov prírodovedných predmetov

EXPOLEDU 2018
Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s podporou Odborov školstva
vás srdečne pozývajú na bezplatný 2. ročník seminárov 
pre pedagógov prírodovedných predmetov s názvom EXPOLEDU.
viac

Stránky